RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
Europejski numer alarmowy 112


Obowiązek wdrożenia w Polsce rozwiązań umożliwiających korzystanie z numeru 112; wynika z postanowień artykułu 26 Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).

Połączenia wykonywane na numer alarmowy 112, obecnie odbierane są przez Powiatowe/Miejskie Stanowiska Kierowania Straży Pożarnej (dla telefonii stacjonarnej) oraz w Komendach Powiatowych Policji (dla telefonii mobilnej). Operatorzy 112 dysponują właściwe służby ratownicze na podstawie przekazanych informacji lub jeżli zachodzi taka konieczność mogą przełączyć rozmowę do dyspozytorów poszczególnych służb ratunkowych. W miastach, gdzie już zostały wybudowane lokalne centra powiadamiania ratunkowego połączenia alarmowe z numerem 112 są kierowane tam. Obecnie toczą się prace nad modelem docelowym systemu dobierania połączeń z numeru 112 i innych numerów alarmowych.

Ze względu na przyzwyczajanie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań zachowane będą numery 997, 998, 999.

Co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:

  • miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń),
  • jeżli to możliwe, połączenie z operatorem numeru 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobę będącą świadkiem danego zdarzenia,
  • należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
  • przedstawić się z imienia i nazwiska, krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby,
  • wskazać miejsce przebywania/adresu, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeżli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
  • udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,
  • wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
  • nie rozłączać się do czasu wyraĽnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
  • jeżli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112,
  • należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.


KP PSP Biłgoraj