Powiat - Biłgoraj
stat4u

.: KIEROWNICTWO :.
Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju:
bryg. mgr inż. Wiesław Krent
tel. służb. (0-84) 688-00-21.
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju:
st. bryg. mgr inż. Mirosław Bury
tel. służb. (0-84) 688-00-22.

KP PSP Biłgoraj